Haröbryggan 2011

Foto Tommy Månsson, Varghålet

I Harö-Nytt 33-13 har styrelsens sammansättning blivit fel.

Rätt uppsättning styrelse finns här