Harö Bredband har nu en egen hensida: harobredband.se. Det tidigare formuläret för anmälan har ersatts med en länk till ett Worddokument som skall fyllas i och skickas in..

 

Informations- och Nyhetsbrev 3-2016 från Harö bredbandsförening

samt faktura för årsavgift 2017

2016-12-01

Hej alla öbor i regionen, Harö, Harö  Storö, Lisslö, Hasselö, Hasselkobben, Eknö, Skarprunmarn, mfl

Vare sig ni är sommarboende eller åretruntboende har ni förhoppningsvis hört talas om alla planer på att bygga ut bredbandet. Harö Bredband är en intresseförening som bildats för att bygga ett fibernät på och mellan våra öar. Det finns flera andra fiberföreningar i skärgården, bland annat på Runmarö, Nämdö och Ornö. Tillsammans med dem har vi bildat ett gemensamt bolag för att genom det bolaget söka investeringsbidrag på 60% från Jordbruksverket.

Nytt försök med ansökan

Den 4 maj fick vi besked från Länsstyrelsen att av de femton ansökningar som var hos dem hade de beviljat stöd till två av projekten, båda på Ljusterö. De projekten fick drygt 93 miljoner och positivt är att även Svartsö är med där.

Vi kom inte med i den första omgången, vår ansökan ligger dock kvar i två sökomgångar till och fördelen med det är att vi kan komplettera och ändra i ansökan under tiden.

Nu har vi lämnat in vår ansökan

Den 20 oktober lämnade vi in en ansökan till Jordbruksverket på ett bidrag rörande en investering på dryga 8 miljoner för att bygga ett robust fibernät i vårt område. Det område vi räknar till vårt är Harö, Harö-Storö, Eknö, Hasselö, Hasselkobben, Lisslö, Brändö, Gummerholmen, Stora Gummerholmen, Horsholmen, Dämpluckskobben. Det är en långsiktig planering vi jobbar med. Beslut om vi får bidrag får vi tidigast första kvartalet 2016. Vi räknar med att projektet ska vara slutfört 30/6 2018.

Ordinarie årsstämma för Harö Bredband Ekonomisk Förening hölls 2015-05-23. Protokoll från årsstämman finns här.

Konstituerande styrelsemöte hölls 2015-06-14 hos ordförande Pia Södergren i Näsviken. Utkomsten av mötet blev:

  • Urban Gjers, Lisslö, valdes till sekreterare och Eva Bjurfors, Harö, valdes till kassör.
  • En genomgång av de ändrade förutsättningarna för den nya anslagsperioden.
  • Målsättningen är att kunna lämna in en uppdaterad ansökan så den finns med i första fördelningsomgången för den nya anslagsperioden planerad till augusti.
  • Etablera nya kontekter med bredbandsföreningarna på Möja och Nämndö för att utnyttja deras erfarenheter hitintills.
  • Planera för utskick om inbetalning av fastställd medlemsavgift.
  • Skaffa underlag från Vattenfall om möjligheterna att använda deras stolpar för luftburen optofiber.
  • Tilldelning av preliminära arbetsuppgifter till nästa styrelsemöte.

Uppdaterad 2016-06-29, Staffan Westbeck